10/3/11

Πρόταση μου

Στην ολομέλεια των Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Παύλου Μελά για τη δημιουργία μη κυβερνητικού οργανισμού με την επωνυμία Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ Παύλου Μελά.

Παρουσίαση

Στους Αντιδημάρχους κοινωνικής πολιτικής και παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά για δύο νέους θεσμούς.

Συνέντευξη

Συνέντευξη μου στα γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής επι της όδου Χάψα 1 για δυνιτική σύμβαση μίσθωσης έργου.